2Quote offertkalkylsystem för byggbranschen

Med 2Quote skapar man kalkylerade offerter som bland annat tar hänsyn restid, störningstid, TB, TG och på så sätt får man mycket exakta uträkningar. Systemet hanterar allt ifrån dina kunder till dina artiklar och recept. Den håller reda på dina ledtexter och klausuler. Med dina artiklar kan du skapa recept som du kan återanvända i dina kalkyler. Möjlighet finns att koppla 2Quote till ett affärssystem med  kundkoppling, fakturahantering mm. Dela upp offerten i bygg-etapper, lägg in alternativ på kundlösningar i samma offert. När du är nöjd med din offert genererar du enkelt en PDF för att skicka ut till kunden. När kunden väljer dig så omvandlar du offerten till en order och när det är dags att fakturera så omvandlar du order till fakturor eller lägger till ÄTA fakturor. Man kan söka på gamla offerter, order eller fakturor och kopiera dessa till nya.

 • Kunder

  Kunderna administrerar ni enkelt här. Kunddata, handläggare och adresser mm. Data kan hämtas från ert affärssystem om så önskas.

  Kan även kolla kreditvärdighet med hjälp av vår Soliditets-applikation.

 • Artiklar

  Håll reda på era artiklar, gruppera dem t.ex. i material, arbete och externa. Håll reda på antal per pall, vikter och enheter,

 • Recept

  Gör recept av era vanliga artikelkombinationer. Möjlighet till att ändra t.ex. pris eller spill per artikelrad.

 • Klausuler och texter

  Hantera era texter och klausuler, ställ in vilka dokument de skall ut på och i vilket format, kursivt, fet stil osv.

 • Detaljstyr

  Bestäm vilka fält, texter, beräkningar som skall visas på offerten, ordern eller fakturan

 • Allmän beskrivning

  Lämpligt för entreprenadföretag.

  Utgår från :ackordprislista, tidsenheter eller sektionerat arbetsmoment.

  Kan anpassas till vilken bransch som helst.

  Artikel och recept register är grundläggande för alla beräkningar i systemet.

 • Fördelar

  Flexibilitet i beräkningarna svarar på frågor som
  -Hur stort TB vid givet pris?
  -Vad blir det totala priset vid givet TB?
  -Hur långt ner i pris kan jag gå utan att göra en förlust?

  Du har hela tiden full kontroll på kostnader, totalpris, TB osv. utan att behöva kalkylera om från början

 • Detaljstyr

  Enkelt att använda
  Ger möjlighet att arbeta med Offertkalkyl
  Beställningserkännade
  Arbetsorder
  áConto – Slutfaktura
  Materialspecificationer
  Efterkalkyl, eller alternativt bara som ordbehandlare med tillgång till kalkyler.

Gamla Instant Offert / Entsys

Föregångaren till 2Quote var ett access system som kallades för ”Instant Offert” eller ”Entsys”, Ett offertkalkyl program som användes av ett flertal företag inom tak-branschen. Vi planerar att under 2018 integrera 2Quote med vårt nya Projekt system Infom8. Kombinationen av ett offertkalkyl system och ett tid/ material projektsystem är för oss en självklarhet då det kommer att effektivisera ert dagliga arbete.

Skärmbild på Instant Offert

instantoffert

Avancerade uträkningar

I 2Quote kan du enkelt lägga in parametrar, från mall om önskas, för restid, störningstid, tg,tb mm.

Detta gör att du kan känna dig trygg med att din offert är rätt uträknad både för dig och för kunden.

Dokument

Du skapar enkelt pdf:er på dina dokument efter önskemål, dessa kan sedan mailas till kund, sparas på disk eller manuellt hanteras.

Mallar

Det är enkelt att ändra utseende på dina dokument, du kan enkelt sätta vilka texter som skall synas och inte synas på offert, order och faktura. Du kan välja om det skall vara fet stil, kursivt, understruket osv. Skapa en generell mall som gäller för alla dokument av en viss typ, ändra specifikt per dokument om så önskas.

Arkivera

Med 2Quote arkiverar du enkelt dina dokument och kan titta på den när du behöver. Dokumenten och alla uträkningar finns kvar i databasen så länge du önskar behålla dem.

Återanvändning

I 2Quote är det enkelt att återvända, allt från hela offerter, till etapper, till recept osv går att kopiera och använda på andra offerter.

Materialspecifikation

När du är klar så kan du enkelt ta ut en materialspecifikation på de artiklar som ingår i din arbetsorder. Det finns även andra rapporter som systemet kan generera som är bra både för dig och byggaren

Rapporter

2Quote hanterar alla dokument och rapporter du behöver, det finns offert, order, faktura, materialspecification, arbetsorder olika bilagor och finns det ingen färdig rapport som passar gör vi enkelt en ny variant till dig.

Webbaserad molntjänst

2Quote är en webbaserad molntjänst, detta innebär för dig att systemet alltid är tillgängligt och vi tar hand om din data. Ingen installation behövs bara en webbläsare.